LIV & SPÄNST

Vill du prenumerera på Liv & Spänst för 25 euro/år (4 nummer) fyll i blanketten nedan och skicka in!

Liv & Spänst prenumeration

Spamfilter
Skriv siffran 9 med bokstäver:

Liv & Spänst registerbeskrivning

Registeransvarig: Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f.

Personuppgifter som ingår i registret:
* prenumerantens namn
* prenumerantens postadress

Registrets ändamål: för postning av tidskriften Liv & Spänst

Uppgifter lämnas regelmässigt ut till tryckeriet Ab Forsberg Rahkola Oy

Principer för skydd av uppgifterna: EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 samt personuppgiftslagen 1999/523.

 

Genom att prenumerera på tidskriften Liv & Spänst godkänner du denna dataskyddsbeskrivning och ger ditt samtycke till insamling, registrering och användning av dina kontaktuppgifter.

Vid hanteringen av registret beaktas aktsamhetsplikt och övriga principer som stipuleras vid behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 1999/523 samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.

              

Material till Liv & Spänst kan sändas till: FSG, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors eller per e-post: baba(at)idrott.fi

Deadline för nummer 3/2018 är 13.9.2018. Tidningen utkommer 25.9.2018.

 

Redaktionkommittémedlemmar Birgitta (Trolle) Rautalin (korresponderande, skrivande medlem), Elisabeth (Lisi) Svaetichin, Anna Jungner-Nordgren och Barbara (Baba) Åkerberg. På bilden saknas Isabella Mattsson och Ida-Marie Jungell. Wilhelm Lassenius fungerar som korresponderande, fotograferande medlem.

 

Nummer 2/18 utkom 15.5.2018 

Gymnastik är populärt på Färöarna. Katrin Abrahamsen, ordförande för gymnastikförbundet på Färöarna berättar om vilka förutsättningar de fem gymnastikföreningarna på Färöarna har. Läs mer i ledaren i Liv & Spänst 2/2018.

Gymnaestradan närmar sig - men männen lyser med sin frånvaro. Isabella Mattsson har träffat några manliga gymnaster i Helsingfors Gymnastikklubb, bl.a. 12-åriga Joseph Forssell. Läs mer i Liv & Spänst 2/2018.

Borgå Gymnastikförening satsade igen på en dansföreställning våren till ära, Walters äventyr. Elisabeth Svaetichin berättar och Pontus Mattsson har fotograferat.

Nordiskt gymnastikmöte hölls i år på Färöarna där FSG representerades av Monica Avellan och Barbara Åkerberg. Läs om mötet och resan i Liv & Spänst 2/2018.

Den 16:e världsgymnaestradan närmar sig, 7-13.7.2019 i Dornbirn, Österrike. FSG kommer att ansöka om två hallkvartshelheter. Läs mer i Liv & Spänst 2/2018.

Jakobstads Gymnastikförening utsågs till Årets FSG-förening 2017 vid FSG:s vårmöte i Helsingfors. Läs mer om föreningen i Liv & Spänst 2/2018.

Jämställdhet gällande träningsutrymmen? Kerstin Ehnholm berättar i Liv & Spänst 2/2018 om situationen bl.a. i Helsingfors.

Arto Sirviö är Finlands Svenska Idrotts nya idrottschef. Läs mer om Arto i Liv & Spänst 2/2018.

Och så tävlingsresultat, Voimisteluspalten, annonser om idédagar och läger, och så lite skvaller förstås...

Läs mer i Liv och Spänst nummer 2/2018. Blev du intresserad? Fyll i så fall i blanketten till vänster och prenumerera.

 

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksamhetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346
(säkrast ti-to kl 9-11)

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015
(säkrast efter kl 15)